a-game.se

REGLER

  • Endast inloggade gäster/medlemmar får vistas på A-game.
  • A-game ansvarar inte för era värdesaker.
  • Rökning är förbjuden inne i lokalen.

Vi har nolltolerans mot följande:

  • Stöld
  • Aggressivt beteende
  • All form av Pornografiskt material
  • Alkohol/droger
  • Trakasseri/mobbning
  • Skadegörelse
  • Eventuella missbruk av regler polisanmäls och leder till portning.

Sponsors